Skip to content

www.MacroNT.vn

Vươn tầm thế giới

• Tại Việt nam, MacroNT cung cấp các giải pháp trực tuyến trên mạng diện rộng, mạng Internet - ứng dụng trong quản lý, điều hành các tổ chức/ doanh nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương, trải rộng trên khắp 63 Tỉnh/ Thành phố.

• Vượt ra khỏi biên giới Việt nam, MacroNT Inc. đã trở thành một trong số những nhà cung cấp các sản phẩm ứng dụng trực tuyến hàng đầu tại Mỹ, Canada... với hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

 

Sản phẩm - Dịch vụ (Việt nam)

  • XBS - Giải pháp tích hợp Quản trị Doanh nghiệp (eXtended Business Solutions)
  • Hệ thống thông tin Quản lý học sinh
  • Hệ thống thông tin Quản lý cầu Việt nam
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản đường bộ
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản cấp/ thoát nước
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản thuỷ lợi
  • Hệ thống thông tin ứng dụng trong đo đạc bản đồ, HTTT địa lý, HTTT đất đai...
  • ...
 

Đại lý / Cộng tác viên Khai thuế

MacroNT đang triển khai mở rộng hệ thống Đại lý / Cộng tác viên tại các địa phương nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc Khai thuế trực tuyến

Các tổ chức và cá nhân, có khả năng tiếp cận với chương trình đều có thể đăng ký tham gia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ Tin về Thuế Miễn thuế thu nhập cá nhân theo nguồn gốc chi trả
Trang chủ Tin về Thuế Miễn thuế thu nhập cá nhân theo nguồn gốc chi trả
Miễn thuế thu nhập cá nhân theo nguồn gốc chi trả

Theo Tổng cục Thuế, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng về miễn thuế thu nhập cá nhân theo nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, việc miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo nguồn gốc chi trả thay vì tính theo thời điểm chi trả. Cũng theo Tổng cục Thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế sẽ không phải quyết toán.

Theo một cán bộ thuế, việc miễn thuế theo nguồn gốc chi trả có nghĩa là các khoản lương, thưởng và thu nhập của các tháng 1 đến tháng 6-2009 sẽ được miễn thuế, bất kể chi trả vào thời điểm nào. Ví dụ lương tháng 6-2009 được chi trả vào tháng 7-2009 thì cũng được miễn thuế. Tuy nhiên, lương, thưởng của tháng 12-2008 nhưng được chi trả vào tháng 1-2009 thì không được miễn thuế. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, cá nhân đầu tư vốn năm 2009 nhưng nhận thu nhập vào năm 2010 cũng được miễn thuế.

Được biết, trước đây đã có hai đề xuất về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, đó là miễn thuế theo nguồn gốc và theo thời điểm. Theo đề xuất về việc miễn thuế theo thời điểm, tất cả các khoản thu nhập dù là lương, thưởng của năm 2008 nhưng nếu chi trả trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2009 thì được xét miễn thuế.

* Bộ Tài chính vừa hoàn chỉnh dự thảo Luật thuế nhà đất sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân. Theo đó, ngưỡng tính thuế đối với nhà ở là 600 triệu đồng. Cụ thể, nhà ở có giá từ 600 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế, nhà giá trên 600 triệu đồng sẽ chịu thuế theo mức 0,03%. Giá tính thuế nhà căn cứ theo giá xây dựng mới nhà ở cùng loại do cơ quan chức năng quy định.

Về đất ở, phần diện tích trong hạn mức quy định sẽ nộp thuế bằng 0,03%. Phần diện tích vượt hạn mức không quá ba lần thuế suất là 0,06%. Trường hợp diện tích vượt hạn mức quy định trên ba lần thì thuế suất là 0,09%.

Đối với nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì áp dụng một mức thuế là 0,03%. Giá đất tính thuế theo mục đích sử dụng, do cơ quan chức năng quy định và Chính phủ sẽ quy định cụ thể hạn mức đất để tính thuế.

Theo dự thảo luật này, đối tượng chịu thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Trường hợp nhà đất của người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người gặp khó khăn do bị thiên tai... theo quy định sẽ được miễn hoặc giảm. Riêng các hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa theo quy hoạch được duyệt của cơ quan có thẩm quyền thì được miễn thuế nhà đất nơi bị giải tỏa và nơi ở mới trong năm đó.

Dự kiến luật này sẽ được áp dụng từ đầu năm 2011 thay thế cho pháp lệnh thuế nhà đất đã áp dụng từ năm 1992.

(Theo Tuổi trẻ online)