Skip to content

www.MacroNT.vn

Vươn tầm thế giới

• Tại Việt nam, MacroNT cung cấp các giải pháp trực tuyến trên mạng diện rộng, mạng Internet - ứng dụng trong quản lý, điều hành các tổ chức/ doanh nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương, trải rộng trên khắp 63 Tỉnh/ Thành phố.

• Vượt ra khỏi biên giới Việt nam, MacroNT Inc. đã trở thành một trong số những nhà cung cấp các sản phẩm ứng dụng trực tuyến hàng đầu tại Mỹ, Canada... với hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

 

Sản phẩm - Dịch vụ (Việt nam)

 • XBS - Giải pháp tích hợp Quản trị Doanh nghiệp (eXtended Business Solutions)
 • Hệ thống thông tin Quản lý học sinh
 • Hệ thống thông tin Quản lý cầu Việt nam
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản đường bộ
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản cấp/ thoát nước
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản thuỷ lợi
 • Hệ thống thông tin ứng dụng trong đo đạc bản đồ, HTTT địa lý, HTTT đất đai...
 • ...
 

Đại lý / Cộng tác viên Khai thuế

MacroNT đang triển khai mở rộng hệ thống Đại lý / Cộng tác viên tại các địa phương nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc Khai thuế trực tuyến

Các tổ chức và cá nhân, có khả năng tiếp cận với chương trình đều có thể đăng ký tham gia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ Giải pháp tích hợp (XBS) Nhân sự - Tiền lương
Trang chủ Giải pháp tích hợp (XBS) Nhân sự - Tiền lương
XBS - Quản trị Nhân sự - Tiền lương

Quản lý nhân sự

Duy trì các thông tin về cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp, hồ sơ cá nhân cán bộ công nhân viên, các thông tin về chế độ làm việc đối với người lao động như lương, thưởng, bảo hiểm, thuế ... và các trợ giúp trong việc lựa chọn xắp xếp nhân sự. Hệ thống thống kê cung cấp các thông tin về tình hình nội bộ hoặc các yêu cầu báo cáo cho cấp trên.

 • Danh mục các đơn vị trong doanh nghiệp.
 • Danh mục Cán bộ Nhân viên, lý lịch cá nhân,Trình độ văn hoá
 • Quyết định phân công, thuyên chuyển
 • Danh sách những người đang làm, tạm thôi việc, đã nghỉ việc
 • Báo cáo tổng hợp theo các yêu cầu riêng biệt
 • Kết hợp với ảnh cá nhân
 • Tích hợp với Mã vạch

Quản lý thu nhập

Hệ thống quản lí thu nhập cung cấp các chức năng tính toán thu nhập của từng cá nhân hay toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp theo cấp bậc, theo giờ hay ngày công... Thông tin quản lí bao gồm các khoản khấu trừ, tạm ứng, phúc lợi, bảo hiểm, các khoản thuế, tài khoản cá nhân...  Các thao tác tính lương tự động cho phép giảm đáng kể các lao động thủ công.

 • Các chế độ tính lương trong DN
 • Mức lương cơ bản
 • Các khoản khác : Thưởng theo thời gian / Cấp bậc / Công việc ...
 • Các khoản phải thu : Phạt / Bảo hiểm / Công đoàn / Thuế ...
 • Thông tin thanh toán từng cá nhân
 • Thông tin Tổng hợp / Chi tiết
 • Tích hợp với thiết bị mã vạch hoặc thiết bị dấu vân tay
 • Tích hợp với Kế toán trả lương
 • Ghép nối với các thiết bị thanh toán tiền tự động.