Skip to content

www.MacroNT.vn

Vươn tầm thế giới

• Tại Việt nam, MacroNT cung cấp các giải pháp trực tuyến trên mạng diện rộng, mạng Internet - ứng dụng trong quản lý, điều hành các tổ chức/ doanh nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương, trải rộng trên khắp 63 Tỉnh/ Thành phố.

• Vượt ra khỏi biên giới Việt nam, MacroNT Inc. đã trở thành một trong số những nhà cung cấp các sản phẩm ứng dụng trực tuyến hàng đầu tại Mỹ, Canada... với hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

 

Sản phẩm - Dịch vụ (Việt nam)

 • XBS - Giải pháp tích hợp Quản trị Doanh nghiệp (eXtended Business Solutions)
 • Hệ thống thông tin Quản lý học sinh
 • Hệ thống thông tin Quản lý cầu Việt nam
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản đường bộ
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản cấp/ thoát nước
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản thuỷ lợi
 • Hệ thống thông tin ứng dụng trong đo đạc bản đồ, HTTT địa lý, HTTT đất đai...
 • ...
 

Đại lý / Cộng tác viên Khai thuế

MacroNT đang triển khai mở rộng hệ thống Đại lý / Cộng tác viên tại các địa phương nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc Khai thuế trực tuyến

Các tổ chức và cá nhân, có khả năng tiếp cận với chương trình đều có thể đăng ký tham gia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ
Trang chủ
Yêu cầu phần cứng

Để chạy những chương trình trực tuyến của chúng tôi, bạn phải trang bị màn hình có độ phân dải tối thiểu (1024x768px) và đồ hoạ 256 màu.

Mỗi khi Đăng nhập vào chương trình, các giao dịch giữa máy chủ với máy tính của bạn luôn được mã hoá và bảo vệ thông qua giao thức kết nối SSL.

Nếu không thể truy cập được vào "Trang bảo mật", hãy xem lại các thiết lập dưới đây. Với mỗi thiết lập, hãy thử lại bằng cách truy cập vào "Trang bảo mật" và kiểm tra nguyên nhân, và thực hiện các bước tiếp theo.

1. Bật chức năng Cookies (Enable Cookies)

Internet Explore

 • Click vào Tools từ Menu chính
 • Chọn Internet Options
 • Chọn Privacy tab và dịch chuyển nút Medium High, Medium hoặc Lower
 • Click vào Apply, và OK rồi thoát

Firefox, Mozilla

 • Click vào Tools từ Menu chính
 • Chọn Options
 • Chọn Privacy
 • Click vào Cookies và thay đổi thiết lập

2. Xoá các File đệm (Delete Temporary Internet Files)

Internet Explore

 • Click vào Tools từ Menu chính, Click Internet Options, rồi Click vào General tab.
 • Ở ô Temporary Internet files, Click vào Delete Cookies. Click OK khi có ô yêu cầu xác nhận xoá.
 • Ở ô History, Click vào Clear History. Click Yes khi có yêu cầu xác nhận xoá. Click OK.

Firefox

 • Click vào Tools từ Menu chính, Click Options, và Click vào nút Privacy
 • Click vào Clear History
 • Click Clear Cookies và Clear Cache

Mozilla

 • Click vào Edit từ Menu chính, Click Preferences
 • Click vào ô Navigator
 • Click History
 • Click Clear History
 • Click vào ô Advanced
 • Click Cache
 • Click Clear Memory Cache, và Clear Disk Cache.
 • Click OK

3. Xác nhận cấu hình bảo mật (Verify that browser is configured to use SSL 2.0 and SSL 3.0.)

Internet Explore

 • Click Tools / Internet Option từ Menu chính, Click vào ô Advanced tab.
 • Trong ô Settings, kéo xuống dưới mục Security, click để chọn Use SSL 2.0 và Use SSL 3.0 (nếu chúng chưa được chọn), rồi click OK.

Firefox

 • Click vào Tools từ Menu chính, click Options, và click vào Advanced.
 • Kéo xuống dưới mục Security, click để chọn Use SSL 2.0 và Use SSL 3.0 (nếu chúng chưa được chọn), rồi click OK.

Mozilla

 • Click vào Edit từ Menu chính, click Preferences
 • Click vào ô Privacy & Security
 • Click SSL
 • Click để chọn Enable SSL version 2 và Enable SSL version 3 (nếu chúng chưa được chọn), rồi click OK

4. Hãy chắc chắn thời gian bạn thiết lập trên máy là chính xác (Verify that the Date and Time Settings on Your Computer Are Correct)

MS Windows

 • Click Start, and then click Control Panel.
 • Click Date, Time, Language, and Regional Options, and then click Date and Time.
 • Click the Date; Time tab. Make sure that the date and time settings are configured to use the current date and time, and then click OK.

5. Truy cập trực tiếp (Go directly to the login page)

Mở ô trình duyệt mới, nhập (hoặc sao chép) đường dẫn trực tiếp vào chương trình:

TaxOnline - PIT (Khai Thuế TNCN) có đường dẫn  https://secure.VietnamIT.com/vol/tc


Nếu bạn vẫn gặp trục trặc trong việc truy cập vào "Trang bảo mật", hãy liên hệ với chúng tôi tại đây