Skip to content

www.MacroNT.vn

Vươn tầm thế giới

• Tại Việt nam, MacroNT cung cấp các giải pháp trực tuyến trên mạng diện rộng, mạng Internet - ứng dụng trong quản lý, điều hành các tổ chức/ doanh nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương, trải rộng trên khắp 63 Tỉnh/ Thành phố.

• Vượt ra khỏi biên giới Việt nam, MacroNT Inc. đã trở thành một trong số những nhà cung cấp các sản phẩm ứng dụng trực tuyến hàng đầu tại Mỹ, Canada... với hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

 

Sản phẩm - Dịch vụ (Việt nam)

  • XBS - Giải pháp tích hợp Quản trị Doanh nghiệp (eXtended Business Solutions)
  • Hệ thống thông tin Quản lý học sinh
  • Hệ thống thông tin Quản lý cầu Việt nam
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản đường bộ
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản cấp/ thoát nước
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản thuỷ lợi
  • Hệ thống thông tin ứng dụng trong đo đạc bản đồ, HTTT địa lý, HTTT đất đai...
  • ...
 

Đại lý / Cộng tác viên Khai thuế

MacroNT đang triển khai mở rộng hệ thống Đại lý / Cộng tác viên tại các địa phương nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc Khai thuế trực tuyến

Các tổ chức và cá nhân, có khả năng tiếp cận với chương trình đều có thể đăng ký tham gia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ Điều khoản sử dụng
Trang chủ Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với TaxOnline.vn. Bằng việc truy cập vào TaxOnline.vn (bao gồm tất cả các nội dung trong tên miền này và dịch vụ do chúng tôi cung cấp) bạn đã chứng tỏ mình đồng thuận chấp nhận mọi Điều khoản sử dụng dịch vụ của TaxOnline.vn

Những điều khoản này của Thoả thuận cung cấp dịch vụ ( gọi tắt là Thoả thuận ) là hợp đồng liên kết hợp pháp giữa bạn và MacroNT Inc. Thoả thuận này chi phối việc sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" được vận hành bởi "MacroNT Inc". Hãy chắc chắn rằng bạn đọc cẩn thận và hoàn toàn hiểu thoả thuận này. MacroNT Inc chỉ đồng ý cho phép bạn truy cập thông tin và sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" với điều kiện bạn chấp nhận tất cả điều khoản và điều kiện trong Thoả thuận này. Nếu bạn không chấp nhận hay không đồng ý, bạn có thể ngừng việc sử dụng dịch vụ này bằng việc kích vào nút "Không đồng ý".

Bạn không được sử dụng các dịch vụ và không được chấp nhận các điều khoản sử dụng nếu (a) Bạn chưađủ tuổi pháp lý để chịu trách nhiệm về các ràng buộc pháp lý và (b) Bạn là người bị cấm sử dụng những dich vụ như chúng tôi cung cấp tại Việt nam hoặcquốc gia nơi bạn cư trú.


GIẤY PHÉP, SỰ CHO PHÉP VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG
Dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" do MacroNT Inc cung cấp, chỉ được sử dụng cho mục đích của nó, và có thể không được dùng để đưa ra những lời khuyên cho những người khác như một nhà tư vấn chuyên nghiệp. MacroNT Inc không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về những tổn thất và bất kỳ bồi thường liên quan đến việc sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" trên một cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp. Bạn không được phép điều chỉnh, sao chép, phân bổ, phân tán, trình bày, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, chuyển hay bán bất kỳ thông tin hay dịch vụ nào chứa đựng trong dịch vụ " Khai thuế trực tuyến" nếu không được sự đồng ý của MacroNT Inc.

Bạn có trách nhiệm tiếp nhận và bảo trì mọi thiết bị, máy tính, phần mềm và những dịch vụ kết nối ( như là phí điện thoại đường dài) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, và mọi phí liên quan ( bao gồm cả thuế). Việc thanh toán mọi chi phí cho MacroNT Inc - nếu có thể áp dụng được, phải thông qua tài khoản hợp lệ của bạn, trừ những phí khác được cung cấp ở đây, tất cả các khoản phí đều không được hoàn trả.

Thoả thuận này sẽ có hiệu lực khi kích vào nút "Đồng ý". MacroNT Inc có thể chấm dứt Thoả thuận này nếu bạn xâm phạm bất cứ điều khoản nào đã được nêu lên ở phía trên, bạn sẽ không được phép sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" nữa. Các giấy phép dưới đây sẽ chấm dứt.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chuyển nhượng, chuyển đổi, đặt cọc hoặc chia sẻ quyền của bạn ở Thoả thuận này.

Bạn không nên thử truy nhập bất cứ hệ thống dịch vụ hay những chương trình nào khác mà chúng tôi chưa sẵn sàng để sử dụng một cách rộng rãi. Việc cố tình phá hoại hệ thống an toàn hoặc lạm dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến", là một sự xâm phạm bản quyền, nhãn hiệu và những bí mật thương mại của MacroNT Inc.


SỰ TỪ BỎ DỊCH VỤ

Dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" được cung cấp trên cơ sở "luôn sẵn sàng" và MacroNT Inc không bảo hành, bảo đảm hay đại diện cho bất kỳ cách thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, có liên hệ với dịch vụ "Khai thuế trực tuyến". Không giới hạn các hình phạt, và tối đa phạm vi được cho phép bởi luật có thể áp dụng, bạn đồng ý rằng giấy phép sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" không bao gồm bất kỳ sự bảo đảm gián tiếp nào như đảm bảo khả năng tiêu thụ, sự thích hợp, và phù hợp cho một mục đích đặc biệt. MacroNT Inc không đảm bảo hay hứa rằng dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, lỗi, hoặc đảm bảo về việc thực hiện, sự chính xác hay đáng tin cậy của dịch vụ "Khai thuế trực tuyến", hay khả năng của nó để đáp ứng được những yêu cầu hay mong đợi của bạn.


SỰ ĐẢM BẢO HẠN CHẾ
Đó là trách nhiệm của các bạn để hoàn chỉnh thông tin khai thuế đầu vào đầy đủ và đúng đắn. Cơ quan quản lý thuế sẽ đánh giá các bảng kê khai của bạn. Bạn có thể được yêu cầu phải trình các tài liệu, các bản sao, hay các bằng chứng khác để chứng minh các khoản của thu nhập và diễn giải trên bảng kê khai thuế. Bạn đồng ý xem trước bảng kê khai trước khi nhập hoặc in ấn để phát hiện ra các lỗi.


SỰ HẠN CHẾ TRÊN BỔN PHẬN VÀ TỔN THẤT
Bạn đồng ý rằng toàn bộ bổn phận của MacroNT Inc sẽ chỉ giới hạn trong phần phí mà bạn trả cho quyền được sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến".

MacroNT Inc không có bất kỳ một trách nhiệm, bổn phận gián tiếp nào bao gồm trách nhiệm về sự mất mát của doanh nghiệp, những tổn thất về lợi nhuận hay đầu tư hay điều tương tự dù có dựa trên sự vi phạm hợp đồng, sự huỷ bỏ bảo đảm, làm thiệt hại cho người khác (bao gồm sự cẩu thả) trách nhiệm về sản phẩm hay những điều khác hay không, thậm chí nếu MacroNT Inc được cho biết về  những tổn thất có thể xảy ra này và thậm chí nếu tìm ra biện pháp giải quyết làm thất bại mục đích quan trọng của nó.

 

SỰ AN TOÀN THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Bạn có thể được yêu cầu cung cấp những thông tin nhất định về doanh nghiệp của bạn cho dịch vụ "Khai thuế  trực tuyến", bao gồm Tài khoản của bạn, và mật khẩu (Thông tin Đăng nhập). Trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm giữ và bảo vệ mật khẩu của bạn, và không đưa mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Nếu mất hay quên những thông tin mật khẩu hay thông tin đăng nhập, MacroNT Inc có thể không có khả năng khôi phục lại những thông tin Tài khoản của bạn. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" trên thiết bị đầu cuối công cộng, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng toàn bộ trình duyệt của bạn để ngăn  chặn những người khác có thể truy cập thông tin về thuế và Tài khoản của bạn. Bộ trình duyệt hiện hành có thể cất giữ thông tin trên máy tính của bạn thậm chíí sau khi bạn đã thực hiện việc thoát khỏi Tài khoản bởi vậy MacroNT Inc khuyến cáo bạn không nên truy cập hay sử dụng dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" trên bộ trình duyệt công cộng.

 

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Tất cả những thông tin kinh doanh của các bạn được tập hợp bởi dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" chỉ để chuẩn bị cho mục đích đánh thuế vào lợi tức của công ty. MacroNT Inc sẽ không bán hay để lộ ra bất kỳ thông tin nào của bạn tới bất kỳ hãng thứ ba nào.

 

NHỮNG MỐI LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ 3
Các mối quan hệ kinh doanh tương ứng của bạn với hay việc tham gia vào việc xúc tiến thương mại của các bên thứ 3 dựa trên hoặc thông qua dịch vụ "Khai thuế trực tuyến", bao gồm dịch vụ thanh toán và bất kỳ một điều khoản nào khác, điều kiện, những sự đảm bảo hay những đại diện liên kết với những mối quan hệ kinh doanh giữa chỉ một mình bạn và các bên và không phải sự liên kết ở trên mà cũng không cấu thành nên trách nhiệm của MacroNT Inc. Bạn đồng ý rằng, MacroNT Inc sẽ không có trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý và trong trường hợp này bạn đồng ý bồi thường.

MacroNT Inc có thể chỉ cung cấp những mối liên kết tới bên thứ 3 chứa đựng những thông tin mang tính tham khảo.

MacroNT Inc không liên quan đến nội dung, sự chính xác hay sự sẵn có của thông tin.

 

QUYỀN SAO CHÉP
Mọi sự sao chép được chứa đựng trên dịch vụ "Khai thuế trực tuyến", bao gồm văn bản, đồ hoạ, ảnh, biểu tượng, phần mềm và vật chất là tài sản độc quyền của MacroNT Inc. Bất kỳ việc sao chép cho mục đích sử dụng mang tính thương mại nào dựa trên dịch vụ "Khai thuế trực tuyến" đều là bất hợp pháp.

Toàn bộ thông tin giao dịch và lưu trữ tại TaxOnline.vn tuân thủ theo luật bảo vệ thông tin cá nhân của Mỹ - CANADA và Việt nam.