Skip to content

www.MacroNT.vn

Vươn tầm thế giới

• Tại Việt nam, MacroNT cung cấp các giải pháp trực tuyến trên mạng diện rộng, mạng Internet - ứng dụng trong quản lý, điều hành các tổ chức/ doanh nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương, trải rộng trên khắp 63 Tỉnh/ Thành phố.

• Vượt ra khỏi biên giới Việt nam, MacroNT Inc. đã trở thành một trong số những nhà cung cấp các sản phẩm ứng dụng trực tuyến hàng đầu tại Mỹ, Canada... với hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

 

Sản phẩm - Dịch vụ (Việt nam)

  • XBS - Giải pháp tích hợp Quản trị Doanh nghiệp (eXtended Business Solutions)
  • Hệ thống thông tin Quản lý học sinh
  • Hệ thống thông tin Quản lý cầu Việt nam
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản đường bộ
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản cấp/ thoát nước
  • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản thuỷ lợi
  • Hệ thống thông tin ứng dụng trong đo đạc bản đồ, HTTT địa lý, HTTT đất đai...
  • ...
 

Đại lý / Cộng tác viên Khai thuế

MacroNT đang triển khai mở rộng hệ thống Đại lý / Cộng tác viên tại các địa phương nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc Khai thuế trực tuyến

Các tổ chức và cá nhân, có khả năng tiếp cận với chương trình đều có thể đăng ký tham gia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ Cơ chế bảo mật
Trang chủ Cơ chế bảo mật
Cơ chế bảo mật

Để bảo vệ khách hàng của mình, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo mật cho các nghiệp vụ có chứa thông tin mật. Thông tin này được mã hóa bằng Giao Thức Tầng Kết Nối Bảo Mật (SSL), giao thức được xây dựng để chỉ những người nhận dự kiến trước mới có thể giải mã thông điệp họ nhận được. Việc này sẽ cải thiện đáng kể tính bảo mật của dữ liệu trao đổi qua lại với các thành viên.

 

Yêu Cầu Trình Duyệt

Để sử dụng dịch vụ bảo mật của chúng tôi, trình duyệt của bạn phải hỗ trợ SSL. Nếu bạn kết nối với Internet thông qua một tường lửa hoặc máy chủ ủy quyền, tường lửa và máy chủ ủy quyền này cũng phải hỗ trợ SSL. Hãy xem tài liệu về trình duyệt của quý khách để có thông tin chi tiết hoặc theo các bước hướng dẫn tại đây.

Để giúp chúng tôi cố gắng khắc phục mọi vấn đề mà bạn có thể gặp phải, vui lòng tham khảo ý kiến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet (ISP) của bạn để bảo đảm rằng máy chủ ủy quyền của bạn cho phép SSL lưu thông trước khi liên lạc với chúng tôi.

Nếu ISP báo rằng bạn có thể truy cập trang mã hóa SSL và đang sử dụng một trình duyệt hỗ trợ SSL, nhưng bạn vẫn đang gặp sự cố, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1900 55 55 48, để chúng tôi có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn.