Công ty CP MacroNT Việt nam được thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt nam từ năm 2005.

Từ khi chính thức được thành lập, MacroNT định hướng vào lĩnh vực sản xuất phần mềm và phát triển dịch vụ tại các nước phát triển như Mỹ, Canada... MacroNT là một trong số những Doanh nghiệp Việt nam đầu tiên xây dựng và triển khai sản phẩm XBS (extended Business Solutions) - Giải pháp tổng thể trong việc quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam, Mỹ và Canada.

Tại Việt nam, MacroNT đã triển khai các hệ thống thông tin trên mạng diện rộng cho nhiều hàng trăm doanh nghiệp, cũng như các Bộ ngành như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ NN&PTNT, Bộ Giáo dục, Bộ Công an...

Lĩnh vực chuyên môn :

 • Tích hợp các hệ thống CSDL lớn (Bigdata). Giải pháp tích hợp trong Quản trị doanh nghiệp
 • Phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng theo thời gian thực (Realtime System)
 • Phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng trên nền tảng Hệ thống thông tin địa lý theo mô hình 3D (không gian 3 chiều), 4D (dữ liệu thu thập theo thời gian) ứng dụng trong đo đạc bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin đất đai…
 • Các sản phẩm ứng dụng trực tuyến tại Việt nam cũng như trên toàn thế giới.

Sản phẩm tiêu biểu tại VN:

 • XBS - Giải pháp tích hợp Quản trị Doanh nghiệp (eXtended Business Solutions)
 • Hệ thống thông tin Quản lý học sinh tiểu học Việt nam
 • Hệ thống thông tin Quản lý cầu Quốc lộ , cầu địa phương
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản KCHT giao thông đường bộ
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản KCHT cấp/ thoát nước
 • Hệ thống thông tin Quản lý tài sản KCHT thuỷ lợi
 • Hệ thống thông tin ứng dụng trong đo đạc bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin đất đai...
 • ...
Khách hàng tiêu biểu tại VN
 • Bộ Giáo dục
 • Bộ Công an
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Cục du lịch quốc gia Việt nam
 • Cục đường bộ Việt nam
 • VTV - Đài truyền hình Việt nam
 • UBND Tỉnh/ Thành  phố và các Sở chuyên ngành
 • ...

Để tìm hiểu thêm thông tin về MacroNT và các sản phẩm của chúng tôi, mời Quí vị liên hệ:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.