Đặc điểm chung :

 • Tính mở : Phân hệ Tài chính Kế toán của XBS có khả năng kết nối hoàn hảo với các Module khác cũng như các phần mềm khác trên thị trường, giảm tối đa các thao tác nghiệp vụ trùng lặp.
 • Đa tệ : Giải quyết các nghiệp vụ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau (đa tệ) hỗ trợ kiểm soát, lập báo cáo bằng nhiều  loại tiền tệ khác nhau. Đặc tính Đa tệ có thể kết hợp với tất cả các Module khác đáp ứng việc giao dịch bằng bất cứ loại tiền nào. Khả năng ghi nhận thời gian cho phép kiểm soát chặt chẽ tỉ giá qui đổi theo đơn vị thời gian và tiền tệ.
 • Đa hệ : Với cùng một nguồn số liệu, chương trình cung cấp chức năng cho phép Doanh nghiệp tự động cân đối kế toán theo các hệ thống hạch toán khác nhau.

Cũng như các hệ thống thông tin khác, hệ thống Tài chính - Kế toán của XBS được phân chia thành các cấp sử dụng khác nhau, mỗi cấp sử dụng có phần khác nhau về quyền sử dụng và khai thác thông tin.

Chức năng Quản trị :

 • Kiểm soát và phân tích điều kiện tài chính của Doanh nghiệp
 • Quản trị các hệ thống kế toán, chuẩn bị các bảng kê và báo cáo tài chính.
 • Quản trị quá trình lập ngân sách, dự toán vốn.
 • Quản trị công nợ khách hàng.
 • Tính và chi trả lương, quản lí quĩ lương, tài sản, thuế hàng hoá và các loại thuế khác.
 • Quản trị bảo hiểm thích đáng cho công nhân viên và tài sản doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ quá trình kiểm toán, đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính, bảo vệ vốn đầu tư.
 • Quản lí Tài sản cố định, quĩ lương hưu và các khoản đầu tư khác.
 • Đánh giá các khoản đầu tư mới và khả năng huy động vốn cho các khoản đầu tư đó.
 • Quản lí dòng tiền Doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ thương mại điện tử

Quản lý kinh doanh theo cách của bạn

Phân hệ Tài chính - Kế toán có thể được sử dụng tại bất cứ phòng  ban nào trong tổ chức của bạn, không chỉ nhất thiết chỉ là phòng kế toán. Các nhà quản lí dự án hay quản lí nhân sự cần phân bổ nguồn lực hay quản lí chi phí tuỳ thuộc vào ngân sách. Các đại lí mua hàng cần cân đối nguồn cung cấp với những nhu cầu của công ty, trong khi muốn tạo ra một cách nhanh nhất và rẻ nhất. Kế toán trưởng cần trả lời các yêu cầu của khách hàng và hoàn thành đơn hàng. Phòng Marketing cần nắm bắt được các triển vọng và tạo ra các chiến dịch kinh doanh...

Hơn là một giải pháp quản lí kinh doanh, Phân hệ Tài chính - Kế toán được thiết kế trên công nghệ tiên tiến nhất. Sử dụng công cụ thiết kế nội tại để tạo ra những thay đổi với tốc độ nhanh như bạn thay đổi cách kinh doanh của bạn

XBS đưa ra những công cụ để bạn tự động hoá hoàn toàn các công đoạn kinh doanh của mình, và bạn chỉ phải trả cho những tính năng mà bạn sử dụng.

Một giải pháp hoàn chỉnh - Sức mạnh trên bàn làm việc

Với Phân hệ Tài chính - Kế toán, bạn có thể quản lí hoạt động kinh doanh trên bất cứ môi trường nào. Với giải pháp Xử lí tập trung (Server-Based Computing) và đồng đẳng (Peer to Peer), bạn có thể tận dụng hoàn toàn phần cứng của Công ty bạn máy chủ của bạn có thể cũng định mức được hiệu năng và vận hành linh hoạt nhờ hệ Quản trị mạng trên Unix/Linux