• Tại Việt nam, MacroNT cung cấp các giải pháp trực tuyến trên mạng diện rộng, mạng Internet - ứng dụng trong quản lý, điều hành các tổ chức/ doanh nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương, trải rộng trên khắp 63 Tỉnh/ Thành phố.
  • Vượt ra khỏi biên giới Việt nam, MacroNT Inc. đã trở thành một trong số những nhà cung cấp các sản phẩm ứng dụng trực tuyến hàng đầu tại Mỹ, Canada... với hàng triệu khách hàng trên toàn cầu.

 

Để chuyên nghiệp hoá các hoạt động kinh doanh,

bạn không cần là một chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ hay Phần mềm.

Chúng tôi là trung tâm cung cấp giải pháp cho bạn, một nguồn lực gần gũi,

sẵn sàng cùng bạn tạo ra những giải pháp Quản trị hoàn hảo nhất!