Một số Module nghiệp vụ của XBS

 • Quản lý Nhân sự
 • Quản lý Thời gian làm việc
 • Quản lý Phân công và Hoàn thành công việc
 • Quản lý Lương - Thu nhập
 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý Hàng hóa - Kho hàng
 • Quản lý Nhập kho Nguyên vật liệu
 • Quản lý Xuất kho Nguyên vật liệu
 • Quản lý Mua hàng
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Giao dịch Khách hàng - Nhà cung cấp
 • Quản lý Chi phí giao dịch
 • Quản lý Tài chính - Kế toán

Đặc điểm sản phẩm

 • Khả năng tích hợp: XBS có thể liên kết hoặc phân rã thành các Module hoạt động độc lập hoặc song song phù hợp với qui mô từng doanh nghiệp. XBS có khả năng ứng dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp: Sản xuất, Kinh doanh, Hành chính.
 • Giải pháp toàn diện: với phương pháp thiết lập các tham số mềm dẻo, XBS không những phù hợp với thị trường công nghiệp tại Bắc Mĩ hay Âu Châu, mà còn phù hợp với mọi mô hình kinh tế trong đó có Việt nam. Người quản trị có thể dễ dàng thiết lập mới hoặc thay đổi qui trình nghiệp vụ phù hợp với hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.
 • Tính mở: XBS mang đặc tính mở thông qua việc tiêu chuẩn hoá thông tin dữ liệu, cho phép ghép nối hoặc trao đổi dữ liệu với sản phẩm phần mềm khác đang có trên thị trường.
 • Đa ngôn ngữ (Multi-languages) : người sử dụng có thể lựa chọn bất cứ ngôn ngữ nào trong đó có tiếng Việt để thể hiện thông tin cũng như kiểu gõ bàn phím thao tác.
 • Nhất quán về giao diện: cho phép khách hàng khi đã quen thuộc với 1 Module sẽ nhanh chóng làm quen và sử dụng được các Module khác khi có yêu cầu.
 • Các hình thức thương mại: thuê / mua theo từng Module hoặc giải pháp tổng thể.
 • Hình thức dịch vụ : Các dịch vụ thiết lập, lắp đặt, bảo trì, hỗ trợ, nâng cấp của XBS tuân theo chuẩn công nghiệp.

 

Đặc điểm kĩ thuật

 • Các tiêu chuẩn công nghệ: XBS được xây dựng theo các tiêu chuẩn Công nghệ Bắc Mĩ về lập trình, truyền thông, quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu cũng như những qui trình nghiệp vụ.
 • Mô hình xử lí tập trung (Server-Based Computing) và Đồng đẳng (Peer to Peer): Với mô hình xử lí tập trung, đặc biệt là trên môi trường Unix/Linux, XBS không phụ thuộc vào Hệ điều hành trên các máy trạm, giảm tối đa chi phí bản quyền cũng như chi phí nâng cấp thiết bị khi triển khai ứng dụng sản phẩm.
 • Giải pháp tổng thể cho môi trường mạng : Các Module của XBS có khả năng hoạt động trên từng máy tính đơn lẻ cũng như mọi kiểu kết nối mạng  LAN / WAN / Internet. XBS không giới hạn số máy thành viên cùng hoạt động trên mỗi Module theo thời gian thực.
 • Đa vị trí : XBS cung cấp các giải pháp liên kết dữ liệu tập trung hay phân tán, đáp ứng yêu cầu tổng hợp thông tin đa vị trí. Khả năng chạy chương trình thông qua Web Browser giúp khách hàng sử dụng  chương trình không phụ thuộc vào khoảng cách không gian địa lí.
 • Thời gian thực (Real-time System) : khả năng đồng bộ thông tin theo thời gian thực cho phép thông tin trong bất cứ Module nào của XBS  có khả năng đồng bộ trên toàn hệ thống theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu cập nhật và cung cấp thông tin tức thời.
 • Tốc độ xử lí : việc phát triển trên ngôn ngữ cấp thấp C/C++ quản lí chặt chẽ bộ nhớ sử dụng, đảm bảo chương trình có được tốc độ xử lí cao nhất
 • Tính ổn định - an toàn dữ liệu : XBS tương thích với các hệ quản trị dữ liệu khác nhau như DB2, Informix, Oracle, MySQL... kế thừa ở mức cao nhất các đặc tính ổn định và an toàn dữ liệu.
 • Bảo mật thông tin : Quyền truy cập được người quản trị cấp cao nhất thiết lập chi tiết tới từng hành động cũng như quản lí thông tin được phép hiển thị của mỗi cá nhân. Khả năng kích hoạt hoặc xoá mật khẩu sử dụng theo thời gian thực trên toàn hệ thống.